Екип

Петър Зафиров

Адвокат, Учредител и управляващ съдружник

Камелия Димитрова

Адвокат

Пепа Шевченко

Счетоводител