Адвокатска кантора

Зафиров и Партньори

Адвокатска кантора "Зафиров и Партньори" е създадена през 2007г. и е специализирана в областта на гражданското и административното право. Кантората предлага комплексно правно обслужване на своите клиенти. Ние непрекъснато се адаптираме към постоянните промени в света на бизнеса, за да отговорим на нуждите и очакванията на нашите клиенти.Основната ни цел е да осигурим надеждно и коректно правно обслужване на нашите клиенти.

Нашият екип

Ние постоянно се адаптираме към непрекъснатите промени в света на бизнеса, за да отговорим на нуждите и очакванията на нашите клиенти. Основната ни цел е да осигурим надеждно и коректно правно обслужване.

Повече